ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Home / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βελτιώστε τις σχέσεις των μελών της οικογένειάς σας

Από πριν τη γέννησή μας, όλοι μας αποτελούμε μέλη ενός συστήματος που ονομάζεται οικογένεια, όποια μορφή κι αν έχει αυτό. Έτσι, η οικογένεια αναπόφευκτα επηρεάζει κάθε άτομο, το οποίο «κουβαλά» ρόλους και συμπεριφορές που αναδύονται στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Ο οικογενειακός θεραπευτής θα βοηθήσει το κάθε μέλος της οικογένειας να εστιάσει στις δικές του συμπεριφορές και να αναδείξει το δυναμικό του και, ταυτόχρονα, να κατανοήσει τις δυναμικές που υπάρχουν μέσα στο οικογενειακό σύστημα και το πώς οι δυσκολίες επηρεάζουν όλη την οικογένεια. Με τον τρόπο αυτό, βοηθιέται όλη η οικογένεια να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της, να βρίσκει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να βελτιώσει τις σχέσεις που διέπουν τα μέλη της.

Ως Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια, εστιάζω στην οικογένεια ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το συνολικό αριθμό των μελών του και το οποίο διέπουν περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των μελών του. Στις οικογενειακές συνεδρίες δουλεύω με δύο ή περισσότερα μέλη της οικογένειας, είτε της πυρηνικής, είτε της ευρύτερης οικογένειας ή ακόμα και μέλη εκτός οικογένειας, που όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στις οικογενειακές σχέσεις. Ως θεραπεύτρια, θεωρώ σημαντικό να βοηθήσω το κάθε μέλος, κάθε οικογένειας, να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες όλου του οικογενειακού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα να εκφράζει τα συναισθήματά του και να ενισχύει τη διαφορετικότητά του.