ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Home / ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αξιοποίηση της δυναμικής των ανθρωπίνων σχέσεων

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία ο θεραπευτής (ή οι συνθεραπευτές) συναντώνται με μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων οι δυσκολίες έχουν κοινό παρονομαστή. Τα μέλη των ομάδων είναι συνήθως 6-10, οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες και διαρκούν από μιάμιση έως δύο ώρες. Μπορεί να είναι είτε ανοιχτές σε νέα μέλη και χωρίς καθορισμένη διάρκεια ζωής, είτε κλειστές και με καθορισμένη διάρκεια ολοκλήρωσης.

Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί ένα μικρόκοσμο, στον οποίο κάθε μέλος νιώθει ασφάλεια να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Έτσι, η ομάδα παρέχει την ευκαιρία στα μέλη της να επεξεργαστούν στο «εδώ και τώρα» καταστάσεις και συναισθήματα, τα οποία προκύπτουν μέσα στην ομάδα, και τα οποία μετά θα γενικεύσουν στις σχέσεις τους εκτός της ομάδας. Η θεραπευτική ομάδα έχει έντονη κοινωνική δυναμική, καθώς κάθε μέλος μοιράζεται τα συναισθήματά του και προσφέρει, αλλά και εισπράττει συναισθηματική υποστήριξη.

Στην πολύχρονη εμπειρία μου δουλεύοντας με θεραπευτικές ομάδες, πάντα εκπλήσσομαι από τη δυναμική που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της, η οποία βοηθάει τα μέλη να κάνουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους.