ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Home / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Ενισχύστε την αίσθηση της σύνδεσης με το σύντροφό σας

Κάθε μέλος σε ένα ζευγάρι φέρει στη σχέση κομμάτια της δικής του ιστορίας, που συχνά σχετίζονται με την οικογένεια από την οποία προέρχεται. Αρκετές φορές, οι ιστορίες των δύο συντρόφων είναι τόσο διαφορετικές, που αναπόφευκτα προκαλούνται συγκρούσεις. Στη θεραπεία ζεύγους ο θεραπευτής συναντάται με το ζευγάρι, με στόχο την επίλυση των δυσκολιών στη σχέση, όπως για παράδειγμα δυσκολίες στην επικοινωνία, συγκρούσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στα παιδιά, απιστία, διαζύγιο. Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια εντός ή εκτός γάμου, με ή χωρίς παιδιά, ετερόφυλα ή ομόφυλα.

Στις θεραπευτικές συνεδρίες με ζευγάρια εστιάζω στη δυναμική του ζευγαριού, στους θεραπευτικούς στόχους που βάζουν από κοινού και σε αυτά που τους ενώνουν. Ως θεραπεύτρια ζεύγους, θεωρώ σημαντικό να βοηθήσω κάθε σύντροφο να εκφράζει ξεκάθαρα τα συναισθήματα και τις ανάγκες του, ώστε να εισακούγεται. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ τους και ενισχύεται ο δεσμός του ζευγαριού.